dzung

360.yahoo.com/az_cuncon
Member / Cấp bậc: 1
hanoi
Tham gia: 31-01-2007
  • Đã xem: 660 trang
  • Lượt Fav: 0
  • Lượt watch: 0
  • ZDA point: 61

TỰ GIỚI THIỆU

Những ngọt ngào thì dễ nói, thứ ngọt ngào thì dễ mua,nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm.Cuộc sống ngừng khi mình ngừng hy vọng,hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng.Tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ

LƯU BÚT

Xem tất cả